Thông tin sản phẩm

Xịt trắng daDưỡng ẩm và làm trắng da tự nhiên


dùng đều đặn mỗi ngày 3 - 4  lần cho toàn thân


Sản phẩm khác

Mổ tả sản phẩm

Sản phẩm xịt trắng da Advance giúp dưỡng ẩm và làm trắng da