Dịch vụ quan tâm

GIẢM MỠ NHANH KHÔNG PHẪU THUẬT

GIẢM MỠ NHANH KHÔNG PHẪU THUẬT

Hiệu quả giảm mỡ sẽ bắt đầu thấy rõ ở tuần thứ 3 và sẽ tăng dần từ 2 – 4 tháng sau, với lượng mỡ được phân hủy khoảng trên 25% độ dày lớp mỡ của vùng điều trị. Các tế bào mỡ...

Xem thêm