Dịch vụ quan tâm

CÓ CÁCH NÀO TRỊ NÁM HỖN HỢP HIỆU QUẢ KHÔNG?

CÓ CÁCH NÀO TRỊ NÁM HỖN HỢP HIỆU QUẢ KHÔNG?

Tôi bị nám đã 5 năm nay, lúc đầu thấy chỉ mờ mờ nên không quan tâm. Đến khi thấy càng ngày càng đậm tôi có đi da liễu khám thì nhận được kết quả là tôi bị nám hỗn hợp. Thời gian đầu...

Xem thêm